اجرا شده


             

 

        شرح پروژه                               محل اجرا          تاریخ قرارداد               کارفرما

 1- انجام سامانه 121 استان بوشهر           استان بوشهر          1395-1396               شرکت توزیع نیروی

                                                                                                                     برق استان بوشهر

 


 


2- اجرای پروژه نیرورسانی، توسعه           شهرستان گناوه             1396                   شرکت توزیع نیروی


و بازسازی توزیع برق گناوه (روستایی)                                                                   برق استان بوشهر
   


 


3- اجرای پروژه نیرورسانی، توسعه           شهرستان گناوه             1396                   شرکت توزیع نیروی

و بازسازی توزیع برق  گناوه (شهری)                                                                     برق استان بوشهر
 


 


4- اجرای پروژه نیرورسانی، توسعه            شهرستان دیر              
1396                  شرکت توزیع نیروی

و بازسازی توزیع برق دیر (شهری)                                                                        برق استان بوشهر

 5- برقرسانی، اصلاح و بازسازی                شهرستان دیر               1394                  شرکت توزیع نیروی

شبکه توزیع برق شهرستان دیر                                                                            برق استان بوشهر

6- برق رسانی به مجتمع 660                شهرستان بوشهر           1394                   شرکت توزیع نیروی

 واحدی مسکن مهر بوشهر                                                                                 برق استان بوشهر

 
7- توسعه، اصلاح و بازسازی                    شهرستان گناوه            1393                   شرکت توزیع نیروی     

شبکه های توزیع برق شهرستان گناوه                                                                  برق استان بوشهر

 
8- برقرسانی به مسکن مهر                     شهرستان گناوه           1392                 اداره کل راه و شهرسازی

36 واحدی گناوه                                                                                                     استان بوشهر

 
9- برقرسانی به مسکن مهر                    شهرستان دشتی         1392                 اداره کل راه و شهرسازی

163 واحدی خورموج                                                                                               استان بوشهر

 
10- توسعه، احداث و بازسازی                شهرستان دشتستان       1391                    شرکت توزیع نیروی

شبکه توزیع برق دشتستان                                                                                 برق  استان بوشهر

 
11- برقرسانی، احداث و بازسازی              شهرستان بوشهر          1391                شرکت برق منطقه ای فارس

تاسیسات برق پادگان امام صادق(ع)

استان بوشهر

 
12- برقرسانی به تعاونی مسکن               شهرستان بوشهر          1390                  تعاونی مسکن کمیته امداد

کمیته امداد امام خمینی(ره)                                                                                امام(ره) استان بوشهر

 
13- برقرسانی و تجهیز پست برق              شهرستان بوشهر          1389                     شرکت توزیع نیروی

خوابگاه دانش آموزی کمیته امداد                                                                           برق  استان بوشهر

 
14- تجهیز پست برق ساختمان               شهرستان بوشهر          1389                  سازمان جهاد کشاورزی

اداری سازمان جهاد کشاورزی                                                                                  استان بوشهر

استان بوشهر      

 
15- تعمیر و تجهیز پست برق                   شهرستان بوشهر         1388                شرکت مخابرات استان بوشهر

مخابرات میدان امام(ره)

 
16- قرارداد اتفاقات و عملیات                   شهرستان بوشهر         1387                    شرکت توزیع نیروی

برق بوشهر و بهمنی                                                                                         برق  استان بوشهر

 
17- قرارداد اتفاقات و عملیات                   شهرستان بوشهر         1387                    شرکت توزیع نیروی

برق چغادک و عالیشهر                                                                                       برق استان بوشهر

 
18- قرارداد اتفاقات و عملیات                   شهرستان بوشهر         1386                    شرکت توزیع نیروی

برق منطقه بهمنی                                                                                            برق استان بوشهر

 19- پروژه نصب 301 دستگاه                    شهرستان بوشهر         1385                  مدیریت برق شهرستان

چراغ روشنایی                                                                                                        بوشهر

 20- پروژه کوتینگ 55 دستگاه                   شهرستان  دشتی       1385                 مدیریت برق شهرستان      

ترانسفورماتور هوایی                                                                                                 دشتی

 21- تعمیر و نگهداری سیستم های           شهرستان بوشهر         1384                دانشگاه علوم پزشکی

سرمایشی و گرمایش مرکز MRI                                                                                بوشهر

 22- احداث شبکه های توزیع                    شهرستان بوشهر    1384-1395          مالکین واحدهای مسکونی

جهت برقرسانی به واحدهای مسکونی

 
23- اجرای پروژه برقرسانی به سپاه              شهر دلوار               1385                     سپاه ناحیه دلوار

و کمیته امداد دلوار

 24- پروژه نصب 80 دستگاه                       شهرستان بوشهر       1384                 مدیریت برق شهرستان

چراغ روشنایی                                                                                                       بوشهر
                                                                                

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فنی مهندسی برق لیان توحید می باشد و هرگونه کپی پرداری از سایت پیگرد قانونی دارد - طراحی شده توسط: شرکت بوشهر گستران وب